Loading

Hlavný cieľ projektu

Zvyšovanie kvality výskumu prostredníctvom interdisciplinárneho prístupu a budovania dlhodobých väzieb medzi priemyslom a výskumnými inštitúciami.

Špecifický cieľ projektu 1

Zriadenie centra excelentnosti nadnárodného významu a jeho vedecký manažment v zmysle najlepšej zahraničnej praxe.

Špecifický cieľ projektu 2

Realizácia pilotnej fázy excelentného výskumu v rámci zriadeného výskumného centra.

//diaret.sk/wp-content/uploads/2019/03/Depositphotos_141832516_l-2015.jpg

ZÁMER PROJEKTU DIARET

Hlavným výsledkom predkladaného projektu bude vznik medzinárodného výskumného centra zameraného na základný a aplikovaný výskum závažných ochorení s prirodzeným prepojením na vysokoškolské vzdelávanie nielen zdravotníckeho charakteru a generovanie celospoločenskej hodnoty na princípoch znalostnej ekonomiky.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom logického sledu dvoch cieľov a v rámci nich dvoch komplementárnych aktivít, ktoré zahŕňajú zriadenie výskumného centra a vytvorenie podmienok pre pilotnú fázu základného výskumu, vrátane zabezpečenia nevyhnutných údajov a modernej výskumnej infraštruktúry potrebných pre výskum a realizácie pilotnej fázy výskumu. Špičkoví zahraniční vedci budú slúžiť ako mentori a garanti medzinárodnej kvality výskumu. Projekt v sebe súčasne spája klasické biomedicínske postupy s interdisciplinárnym využitím výskumu v oblasti IKT.

FOTOGALÉRIA

https://diaret.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/03/DOD-BA-2015-300x300.jpg
https://diaret.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/03/MGA-pre-mladých-2015-300x300.jpg
https://diaret.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/03/Noc-výskumníkov-2014-300x300.jpg
https://diaret.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/03/Noc-výskumníkov-2014_2-300x300.jpg
https://diaret.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/03/VIP-gastro-2018-300x300.jpg

PARTNERI PROJEKTU

NAJNOVŠIE VÝSTUPY PROJEKTU

https://diaret.sk/wp-content/uploads/2019/03/Depositphotos_22064259_l-2015-400x300.jpg

Prevalencia diabetickej retinopatie a význam genetických faktorov v rozvoji diabetickej retinopatie u pacientov s diabetes mellitus typu 1. a 2.
Némethyová, Z., Ondrejová, M., Bucková, D., Fabková, J., Helbich, M.

https://diaret.sk/wp-content/uploads/2019/03/Depositphotos_71476665_l-2015-400x300.jpg

Vysokocitlivý C-reaktívny proteín (hsCRP) je klinický užitočný biomarker pre identifikáciu monogénového diabetu typu HNF1A-MODY.
Gašperíková, D., Staník, J., Klímeš, I.

https://diaret.sk/wp-content/uploads/2019/03/Depositphotos_83197346_l-2015-400x300.jpg

Úloha vaskulárneho endoteliálneho rastového faktoru v rozvoji diabetickej retinopatie
Priščáková, P., Gbelcová, H., Krajčíová, Ľ., Oravcová, L., Gašparová, I., Minárik, G., Böhmer, D., Repiská, V.


Kontakt - Obdobie udržateľnosti

Novartis Slovakia s.r.o.
Iveta Tvrdá, MD
Chief Scientific Officer
E-mail: iveta.tvrda@novartis.com

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.
Bc. Michaela Urbanová / Projektový špecialista
Email: michaela.urbanova@medirexgroupacademy.sk

LeikTec a. s
E-mail: info@leiktecitc.sk
Tel.: +421 917 566 566

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. Daniel Navrátil / Projektové centrum - OPEU
E-mail: daniel.navratil@uniba.sk
Tel.: +421 (2) 602 96 607

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Beáta Hochschornerová / Ústav robotiky a kybernetiky
E-mail: beata.hochschornerova@stuba.sk
Tel.: +421 (2) 60 291 302